Editie [Cancelled] 2019-2020 bekijken

Spelregels

Hoe werkt het spel

Gotcha is een spel waarbij iedere deelnemer een andere deelnemer toegewezen krijgt die moet worden uitgeschakeld ('vermoord'). Wij gaan dit doen aan de hand van mensen nat maken. Waterspuitjes zijn verkrijgbaar bij WiNA praesidium.

Als een deelnemer gedood wordt, krijgt de 'moordenaar' het 'slachtoffer' van de vermoorde deelnemer als volgend slachtoffer toegewezen. Alle deelnemers samen vormen immers één grote lus. Dit zorgt ervoor dat op het einde van het spel er twee personen overblijven die elkaar moeten vermoorden. Hij die hierin slaagt is de winnaar van die ronde.

Om te vermijden dat sommigen van jullie straatverboden krijgen vanwege stalk-gedrag, stellen we alvast een safezone in: de woning/het kot van de spelers. Enkel hun eigen woning/kot is natuurlijk een safezone. Ga nu ook niet 's ochtends/'s middags/'s avonds/'s nachts aan iemands voordeur wachten tot hij/zij/het buitenkomt om diegene dan te belagen.

Een andere regel die we stellen om het spel wat spannender te krijgen, is dat geen bijstaanders de actie (het 'vermoorden') mogen zien. Ga dus niet full force je target belagen op een clubavond of fuif. Anderen zijn liever geen 'collateral damage'. Indien je moordpoging toch door een omstaander gespot wordt, dan mag je pas 24 uur later opnieuw proberen.

Scoreberekening

De score per doelwit wordt aan de hand van bovenstaande formule bepaald. Als je vermoord wordt, is het gewoon -20. De som van je scores over de ronden heen, bepalen je eindscore.

Rondes:

Scores

User Points
Nathan Steyaert 170
Niels Van den Bossche 95
Mathijs van Noort 55
Timon Calmeyn 55
Maud Van Ginneken 55
Tippi Verhelle 35
Kobe Bleuzé 30
Lotte Van Parijs -20
Basile Van Weyenberg -20
Wout Dewettinck -20
Jitse Willaert -20
Sander Verdonck -20
Friedrich Vandenberghe -20
Tibo Caterin -20
Geen score
User
Florence Delporte
Maarten Van Hoecke
Arno Stevens
Terugkeren